החברה מוסמכת לתקן SA8000 לאחריות חברתית, תקן מהמתקדמים במשק הישראלי ובעולם כולו.
בנוסף מוסמכת לתקן ISO14001 לניהול איכות הסביבה, תקן איכות ISO9001 וכן מוסמכת לתקן הגרמני  VPA ,
וברשותה תו תקן של מכון התקנים לסולמות עץ וסולמות אלומיניום.

ISO 9001:2015

מערכת ניהול איכות מאושרת

פתח תעודה

SA 8000:2014

אחריות חברתית ותנאי העסקה נאותים

פתח תעודה

ISO 14001:2015

מערכת ניהול סביבתי מאושרת

פתח תעודה

היתרים לסולמות עץ

87439, 87478, 90910, 90911

פתח תעודת היתר

היתר 95168

לסולמות אלומיניום

פתח תעודת היתר

היתר 95169

לסולמות אלומיניום

פתח תעודת היתר

היתר 95170

לסולמות אלומיניום

פתח תעודת היתר

היתר 95185

לסולמות אלומיניום

פתח תעודת היתר

בדיקת סולמות במפעל בקדרים בהתאם לדרישות התקן