החברה מוסמכת לתקן ISO14001 לניהול איכות הסביבה, תקן איכות ISO9001 וכן מוסמכת לתקן הגרמני  VPA,
וברשותה תו תקן של מכון התקנים לסולמות עץ וסולמות אלומיניום.

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
היתר מכון התקנים לסולמות עץ: 90911
היתר מכון התקנים לסולמות עץ: 90910
היתר מכון התקנים לסולמות עץ: 87439
היתר מכון התקנים לסולמות עץ: 87478
היתר מכון התקנים לסולמות אלומיניום: 95168
היתר מכון התקנים לסולמות אלומיניום: 95169
היתר מכון התקנים לסולמות אלומיניום: 95170
היתר מכון התקנים לסולמות אלומיניום: 95185

בדיקת סולמות במפעל בקדרים בהתאם לדרישות התקן