סולם טלסקופי נשען מקצועי
3.8 מטר (13 שלבים) / 3.2 מטר (11 שלבים).

נתונים לסולם 13 שלבים

מנגנון נעילת שלבים מרוסן,
איכותי ובטיחותי

מצב נעול
מצב לא נעול

נבדק ואושר במכון התקנים הישראלי בהתאם לתקן הישראלי 1847

נבדק ואושר באירופה
נבדק ואושר באירופה
בהתאם לדרישות התקן האירופאי - EN131.
להורדת דף מוצר