בחירת סולם נכונה

 1. בחר סולם באורך מתאים על מנת להגיע לגובה העבודה הנדרשת.
 2. חשוב: הסולם מתוכנן לשאת אדם אחד (עם כלי העבודה והחומרים) בכל אחד מצדדיו של סולם שלבים דו-צדדי עומד. או רק אדם אחד (עם כלי העבודה והחומרים) בכל מצב אחר, ובלבד שהמשקל המרבי הכולל לא יעלה על 150 ק"ג.

בדיקה

 1. בדוק את הסולם בעת קבלתו ולפני תחילת השימוש בו.
 2. אין לעלות על סולם פגום, מכופף, שבור, או סולם שחסרים בו חלקים. וודא שכל חלקי הסולם תקינים.
 3. וודא שכל המסמרות, המפרקים, האומים והברגים קיימים ומהודקים. וודא שהזקיפים, החווקים,השלבים והמפרקים בטוחים ותקינים..
 4. שמור על ניקיון הסולם מפני גריז, שמנים, בוץ, שלג, צבע או כל חומר אחר העלול לגרום להחלקה. שמור על ניקיון נעליי העבודה, אין לטפס על סולם עם נעליים בעלות סוליות עור.
 5. אין לבצע תיקונים מאולתרים לחלקים פגומים או חלקים חסרים בסולם.
 6. יש להשמיד סולם פגום, או שבור או סולם שנחשף להשפעה של אש או קורוזיה כימית, העלולים להשפיע על החוזק המכני של הסולם.

העמדה נכונה

 1. סכנה: מתכת מוליכה חשמל וודא שהסולם אינו נמצא במגע או בקרבת קווי חשמל.
 2. בתחילת השימוש בסולם יש לשמן קלות את כל הצירים בשמן מכונות ולחזור על השימון לפחות פעם בשנה בהתאם לתנאי השימוש.
 3. יש לנעול באופן מלא את כל הנעילות הקיימות לפני עליה על הסולם. פתיחה או סגירת הסולם, וכוונון אורך פריסת הסולם תעשה כשהסולם מונח על צדו על הרצפה
 4. לידיעתך פתיחת הצירים או סגירתם עלולה להשתבש אם מופעל לחץ על מנגנון הנעילה. על מנת לשחרר את הלחץ מהמנגנון יש לנדנד את אחד החלקים אותם המנגנון נועל, עד שפתיחת המנגנון תתאפשר בקלות.
 5. בשום פנים ואופן אל תשחרר, או תנסה לשנות את מצב מנגנוני נעילת הצירים בעודך עומד על הסולם.
 6. מקם את הסולם על שטח יציב וישר עם יציבה בטוחה. אין להעמיד את הסולם על משטחים מחליקים. אין להעמיד את הסולם על ארגזים, חפצים לא יציבים או על פיגומים על מנת להגביה את הסולם.
 7. אין למקם את הסולם לפני דלתות או חלונות שנפתחות לכיוון הסולם.
 8. אם קיימת אפשרות, העזר באדם נוסף שיאחוז בסולם.
 9. יש להעמיד את הסולם הנסמך בזווית של 75° .לשם כך מקם את בסיס הסולם במרחק אופקי ששווה לרבע מהמרחק שבין הקרקע לנקודת תמיכת הסולם.
 10. כוון את אורכו של הסולם כך שיעלה כ 1- מטר מעל הגג או מעל גובה משטח העבודה, קשור את החלק העליון של הסולם בנקודות תמיכה.

שימוש נכון בסולם

 1. אין להשתמש בסולם אם אינך כשיר פיזית או הינך מתעייף בקלות, נוטה להתעלפויות, נוטל תרופות או נמצא תחת שפעת אלכוהול או סמים.
 2. אין להשאיר סולם לשימוש ללא השגחה בקרבת ילדים.
 3. יש לוודא סגירה מלאה של כל הנעילות לפני העלייה על הסולם. יש לוודא תמיכה יציבה של קצוות זקיפי הסולם.
 4. יש לעלות או לרדת מסולם רק עם הפנים לכוון הסולם, יש לשמור על מיקום הגוף בין זקיפי הסולם.
 5. בעת טיפוס על סולם וירידה ממנו יש לאחוז בו היטב בשתי ידיים.
 6. אין לטפס על הסולם מהצד, אלא אם הסולם מרותק כנגד תזוזה צדדית, כמו כן אין לטפס או לעבור מסולם לסולם.
 7. אין לעמוד בקצה הסולם במרחק הקטן מ – 0.9 מטר מהקצה העליון של הסולם. אין לטפס מעל נקודת תמיכת הסולם העליונה.
 8. אין להשתמש בסולם ברוח חזקה או בתנאי סופה.
 9. אין לשחרר מנגנון נעילה הצירים ו/או לסובב את הצירים תוך כדי עמידה על הסולם.
 10. יש לכסות את ציר הסולם לפני עבודה מלוכלכת. לכלוך עלול לשבש את פעולת הצירים.
 11. אין להושיט יד, למתוח או להטות את גופך על מנת להגיע למקומות מרוחקים . הצב את גופך בין שני זקיפי הסולם כששתי רגליך על אותו השלב.
 12. אין "להוליך" את הסולם או "לקפיץ" אתו תוך כדי עמידה על הסולם.
 13. אין להעמיס את הסולם מעבר למותר.
 14. יש למקם את הסולם קרוב למקום העבודה הנדרש. אין לדחוף או למשוך את הסולם בכיוון ציידי בעודך עומד על הסולם אתה עלול לאבד את שיווי משקלך ולהיפגע .

אחסון ותחזוקה נכונים

 1. שמור על הסולם וצירי הסולם. הסר לכלוך וגופים זרים העלולים להרוס את מנגנוני נעילת הצירים.
 2. יש לאחסן את הסולם במקום בטוח ויבש.
 3. שמן קלות את צירי הסולם באופן סדיר,וודא ששמן לא טפטף על שלבי הסולם. במידה וכן דאג לנקות היטב את שאריות השמן.